Main Page

From Wiki Katedry psychologie FF UPOL
Jump to navigation Jump to search
Logo.png

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE - Wiki

Pro přehled jednotlivých hesel klikněte zde: Přehled hesel

Wiki vznikla s cílem popsat a především sjednotit pojmy z oblasti dopravní psychologie a s ní související. Čtenář se může seznámit s popisem modelů dopravního chování a klasifikace účastníků silničního provozu, výkladem termínů způsobilosti k řízení vozidel, získá základní informace o pojmech z oblasti dopravního prostředí. Wiki je určena především pro dopravní psychology či studenty, kteří se chtějí tímto oborem zabývat, ale také pro zájemce z řad příbuzných oborů.


Wiki vznikla na podkladě publikace "Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie: česko-slovensko-anglicko-německý", Matúš Šucha a kolegové, 2017. Vznik Wiki bylo podpořeno projektem "Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace, r.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002313", vedoucí projektu Dr. Martin Seitl.

Důležité odkazy

Informace o PhD studiu Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie

Informace o laboratořích na Katedře psychologie FF UP v Olomouci


Editoři a autoři

Editoři: Matúš Šucha, Ivana Vlčková, Dana Černochová, Petr Zámečník, Vlasta Rehnová.

Autoři: Dana Černochová, Veronika Hamerníková, Martin Kořán, Veronika Kurečková, Jana Lehnerová, Jiří Plíhal, Vlasta Rehnová, Kateřina Špriňarová, Ivana Vlčková, Petr Zámečník.

Doporučená citace: Doporučená citace: Šucha, M., Vlčková, I., Černochová, D., Zámečník, P., & Rehnová, V. (Eds.) (2017). Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie: Česko-slovensko-anglicko-německý. Univerzita Palackého v Olomouci.